Monthly Archive: พฤษภาคม 2017

พ.ค. 05

อบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการส …

Continue reading »

พ.ค. 05

ยินดีต้อนรับรอง ผอ.คนใหม่

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ยินดีต้อนรับ นายบวร คุ้มหมู่ …

Continue reading »


Hit Counter provided by shuttle service to lax