ก.ย. 19

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แจ้งตรวจสอบห้องสแกนบัตร copy

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2557

1.9.57    สรุป1.9.57       เข้าและออก1.9.57

2.9.57    สรุป2.9.57        เข้าและออก2.9.57

3.9.57    สรุป3.9.57        เข้าและออก3.9.57  

4.9.57    สรุป4.9.57        เข้าและออก4.9.57

5.9.57     สรุป5.9.57       เข้าและออก5.9.57

8.9.57     สรุป8.9.57       เข้าและออก8.9.57

9.9.57     สรุป9.9.57       เข้าและออก9.9.57   

10.9.57  สรุป10.9.57      เข้าและออก10.9.57

11.9.57  สรุป11.9.57       เข้าและออก11.9.57

12.9.57  สรุป12.9.57      เข้าและออก12.9.57

16.9.57  สรุป16.9.57      เข้าและออก16.9.57

17.9.57  สรุป17.9.57      เข้าและออก17.9.57

18.9.57  สรุป18.9.57      เข้าและออก18.9.57

19.9.57  สรุป19.9.57

 

 

 

ก.ย. 18

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน “วันมาตรฐานโลก ประจำปี 2557″

สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย (สมคท.) จะจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวันมาตรฐานโลก (14 ตุลาคม ของทุกปี) โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ การตอบปัญหาชิงรางวัล (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) การประกวดวาดภาพ (ระดับประถมศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 257 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>  วันมาตรฐานโลก ประจำปี 2557

ก.ย. 18

ประชาสัมพันธ์โครงการ Internet for all : ๑ ล้านชั่วโมงเพือเด็กไทย

IMG_20140917_0003             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือดีแทค ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Internet for all : ๑ ล้านชั่วโมงเพือเด็กไทย คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> internet for all : ๑ ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย

ก.ย. 17

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักเรียน “โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ปีการศึกษา 2558″

คุณสมบัติ  นักเรียน ม.6  ปีการศึกษา 2557 สายวิทย์-คณิต ไ้ด้คะแนนเฉลี่ยในการสอบวิชาคณิตศาสตรื เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในชั้น ม.4,

นักเรียน ม.6 คนใดสนใจ สมัครได้ที่งานแนะแนะแนว 516  ภายใน 16 ตุลาคม 2557  (โรงเรียนได้รักการจัดสรรประมาณ 10 คน)

ก.ย. 16

การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2558

มูลนิธิยุวพัฒน์ กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนทุนสายอาชีพ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง “มูลนิธิยุวพัฒน์”  โรงเรียน ละไม่เกิน 2 คน สายอาชีพ ปวช.1-3 ทุนละ 14,000 บาท/ปี รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557  นักเรียน ม.3 คนใดประสงค์จะศึกษาต่อสายอาชีพ และประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง “มูลนิธิยุวพัฒน์” ติดต่อขอใบสมัครไ้ด้ทีงานแนะแนว ห้อง 516  ภายใน 1 พ.ย.57

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax