Home|หน้าแรก

14717254_901587406640670_2411523101022541871_n

14642072_901587113307366_2641540698803251144_n

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
...

คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

View on Facebook

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education และยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยมี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงาน
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความคิดและการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
ภาพกิจกรรมความละเอียดสูง goo.gl/PkNlNV
...

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education และยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความคิดและการพัฒนา บุคลากรในโรงเรียนทุกคนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น ภาพกิจกรรมความละเอียดสูง goo.gl/PkNlNV

View on Facebook

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ
คุณครูรติ กะเนรุพันธ์
...

View on Facebook

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี
เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้มาตรฐานสากล
อีกทั้่งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศอย่างมั่นใจ
และประสบความสำเร็จจากการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น
ภาพกิจกรรม goo.gl/O5sUoV
...

View on Facebook

ขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูรติ กะเนรุพันธ์ สู่สุคติ ในสัมปรายภพ...

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพที่บ้านโนนทัน ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันนี้ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น.
...

View on Facebook

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 28
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 28 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดให้มีการสอนของคณาจารย์เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นั้น
ในปีนี้โครงการใดกำหนดให้มีการเปิดโครงการวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมูลนิธิได้ให้ความอนุเคราะห์นำเทปบันทึกการสอนไปเผยแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล ช่อง สศทท. วังไกลกังวล และทาง www.dlf.ac.th โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2559 และโครงการการจัดทำแผนซีดีประกอบการบรรยายเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการบรรยายมากขึ้น นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ goo.gl/tXsged
...

View on Facebook

นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้ดำเนินการให้คณะทีมงานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์แล้วมอบให้กับตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้นแจกจ่ายให้กับครอบครอบและผู้ปกครอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ...

View on Facebook

นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้แนะนำครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จำนวน 3 คน ซึ่งจะปฏิบัติการสอนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ...

View on Facebook

กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้กระทำพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พ.ท.สุชีวา แสงท่านั่ง สัสดีอำเภอเมืองชัยภูมิ ผกท.วรพล ชาวสูนย์ รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กันอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ...

View on Facebook

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 99 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Educationและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความคิดและการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกคนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 452 ภาพลงในอัลบั้ม: พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 382 ภาพลงในอัลบั้ม: พิธีตรวจสอบและประเมินผลนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ...

View on Facebook