ส.ค. 22

รับสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่

https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/admission/adm-58.pdf

ส.ค. 22

โปงลางถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

IMG_4162

นายสุรวิย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบโล่รางวัล และถ้วยรางวัลพระราชทาน ให้กับวงโปงลางพ่อแลในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 80,000 บาท และเด็กหญิงอารีรัตน์ มาสิงห์ ได้รับรางวัลนางไหยอดเยี่ยม เด็กชายรัฐธิพล แก้วกัลยา ได้รับรางวัลกั๊บแก๊บยอดเยี่ยม โดยมีครูไกรรักษ์ บุญตอบ ครูสุปาริชาติ สุวรรณชัย ครูวรินยุภา แสงอรุญ เป็นผู้ฝึกสอน
>>ภาพกิจกรรม<<

ส.ค. 22

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น “สื่อนี้…เพื่อชีวิต”

poster_shortstory          สาชาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของสาขานิเทศศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ในการนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดให้มีการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “สื่อนี้…เพื่อชีวิต” ดูรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่ http://www.stou.ac.th/schools/commarts/

ส.ค. 21

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

แจ้งข้อมูลการสแกนบัตรลงเวลามาเรียนของนักเรียน  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557

รายงานคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

   ระดับ ม.1                                         ระดับ ม.2                                                  ระดับ ม.3           ระดับ ม.4                                         ระดับ ม.5                                                  ระดับ ม.6

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2557

รายงานนักเรียนมาเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557

1.8.57    สรุป1.8.57        ข้าและออก1.8.57

4.8.57     สรุป4.8.57       เข้าและออก4.8.57

5.8.57    สรุป5.8.57        เข้าและออก5.8.57

6.8.57    สรุป6.8.57        เข้าและออก6.8.57

7.8.57    สรุป7.8.57        เข้าและออก7.8.57

8.8.57    สรุป8.8.57        เข้าและออก8.8.57

13.8.57  สรุป13.8.57     เข้าและออก13.8.57

14.8.57  สรุป14.8.57     เข้าและออก14.8.57

15.8.57  สรุป15.8.57     เข้าและออก15.8.57

18.8.57  สรุป18.8.57     เข้าและออก18.8.57

19.8.57  สรุป19.8.57     เข้าและออก19.8.57

20.8.57  สรุป20.8.57     เข้าและออก20.8.57

21.8.57  สรุป21.8.57

 

 

 

 

ส.ค. 19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2557

ประชาสัมพันธ์  นักเรียน ม.4-6 ที่ขอกู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้ดำเนินการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 37 คน ขอให้นักเรียนไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมฯ ได้ที่บอร์ดหน้าห้องแนะแนว ห้อง 516 และให้นักเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

2. เข้าเว็บไซค์ และไปพิมพ์สัญญา กู้ยืมฯ คนะล 3 ชุด ดูตัวอย่างที่ห้องแนะแนวคู่ะ

3. เตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน และผู้ค้ำประกัน, สำเนาทะเบียนบ้านของนักเีรียน และผู้ค้ำประกัน และรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝาก

หมายเหตุ ให้นักเรียนได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 23/08/57  ด่วนๆๆ ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจใหน้กเรียนสอบถามได้ที่งานแนะแนว ห้อง 516 ค่ะ

ส่วนนักเีรียนทียังไม่ได้รับพิจารณา โรงเรียนจะดำเนินการแจ้งรายชื่อ และขอจัดสรรเพิ่มเติมต่อไป ที่ กยศ.ค่ะ

Older posts «


Hit Counter provided by shuttle service to lax