ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

banner3

  • ๕ ธันวา มหาราช ๒๕๕๗

king

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน http://web.ocsc.go.th/forking/

4 ธ.ค. 57 “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา” ประจำปี 2557 (999 รูป)นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะครูและนักเรียน กว่า 3,000 คน จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา” ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมใจสมานฉันท์ รวมพลังสามัคคี ประกอบพิธีเทิดไท้องค์มหาราชา โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมความดี ถวายแด่องค์มหาราชาด้วยความจงรักภักดี โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 115 รูป การมอบเกียรติให้กับพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2557 จำนวน 74 คน

พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2557 (258 รูป)

5 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ (92 รูป)นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

  • ๕ ธันวา มหาราช ๒๕๕๖

1474644_692805397396806_1045414955_n

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์
http://www.web.moe.go.th/moeecard/

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมใจสมานฉันท์ รวมพลังสามัคคี ประกอบพิธีเทิดไท้องค์มหาราชา ในส่วนของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมความดี ถวายแด่องค์มหาราชาด้วยความจงรักภักดี โดยในงานได้มอบเกียรติบัตรให้กับพ่อตัวอย่างด้วย
[ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2] [ภาพกิจกรรม3]

996066_604260082943762_1223718267_n1451547_604255639610873_1444863596_n1480621_604255652944205_2128582910_n

 

1474644_692805397396806_1045414955_n

๕ ธันวา มหาราช ๒๕๕๖

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์ http://www.web.moe.go.th/moeecard/ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมใจสมานฉันท์ รวมพลังสามัคคี ประกอบพิธีเทิดไท้องค์มหาราชา ในส่วนของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมความดี ถวายแด่องค์มหาราชาด้วยความจงรักภักดี โดยในงานได้มอบเกียรติบัตรให้กับพ่อตัวอย่างด้วย [ภาพกิจกรรม1] [ภาพกิจกรรม2] [ภาพกิจกรรม3]

View page »

king

๕ ธันวา มหาราช ๒๕๕๗

4 ธ.ค. 57 “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา” ประจำปี 2557 (999 รูป)นายสุรวิทย์ พลมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะครูและนักเรียน กว่า 3,000 คน จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา” ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมใจสมานฉันท์ รวมพลังสามัคคี ประกอบพิธีเทิดไท้องค์มหาราชา โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมความดี ถวายแด่องค์มหาราชาด้วยความจงรักภักดี โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 115 รูป การมอบเกียรติให้กับพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2557 จำนวน 74 คน พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2557 (258 รูป) 5 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ (92 …

View page »

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใ่จเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัคร วันที่ 6-9 มิ.ย.58 เวลา 8.00-16.00 น ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0-2942-8485 และ 02-0942-8486

Read more

โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียดได้ที่ http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=8438

Read more


Hit Counter provided by shuttle service to lax