Home|หน้าแรก

unnamed

…สมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล ,สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล , มูลนิธิชัยภูมิภักดีชุมพล  ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

… ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2559
ใบสมัคร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ | สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์… | ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน อัพเดท23พฤศจิกายน2559… | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |กำหนดการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน | กำหนดการพิธีเปิด | กำหนดการพิธีปิด |ผังการจัดงาน | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542
โดยใช้กติกาอ้างอิงตามรูปแบบ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
-ไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละโรงเรียน
-สามารถรวมทีมจากหลายโรงเรียนได้
-ผู้ปกครองสามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้
-จำนวนผู้แข่งขัน 1-3 คน(สามารถเข้าร่วมแข่งขันคนเดียวได้)
-หุ่นยนต์ทุกประเภท ประกอบมาก่อนล่วงหน้าได้

รางวัล
* ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รางวัล และทุนการศึกษา
* โล่รางวัล เลขาธิการ สพฐ. จำนวน 12 รางวัล และทุนการศึกษา(ลำดับที่2-3)
* โล่รางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 18 รางวัล (ลำดับที่4-6)
* โล่รางวัล โล่นายกสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล จำนวน 6 รางวัล (ลำดับที่7-8)อัตโนมัติ
* โล่รางวัล โล่นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จำนวน 6 รางวัล (ลำดับที่7-8)บังคับมือ

-ของรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับการแข่งขัน

-การพิจารณาให้ทุนและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวะกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชั้น ม.6 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ใบสมัคร | หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน | โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ | สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์… | ดาวน์โหลดระเบียบ กติกาการแข่งขัน อัพเดท23พฤศจิกายน2559… | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ไฟลล์สนามแข่งขัน ประเภทอัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |กำหนดการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน | กำหนดการพิธีเปิด | กำหนดการพิธีปิด |ผังการจัดงาน | สอบถามกติกาการแข่งขัน 087-1947542
โดยใช้กติกาอ้างอิงตามรูปแบบ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

14642072_901587113307366_2641540698803251144_n

การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
"Chaiyaphum Robot Contest 2016"
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
...

การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 "Chaiyaphum Robot Contest 2016" ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

View on Facebook

รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
"Chaiyaphum Robot Contest 2016"
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
...

View on Facebook

รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
"Chaiyaphum Robot Contest 2016"
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
...

View on Facebook

รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
"Chaiyaphum Robot Contest 2016"
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
...

View on Facebook

รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
"Chaiyaphum Robot Contest 2016"
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
...

View on Facebook

รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
"Chaiyaphum Robot Contest 2016"
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
...

View on Facebook

4 ธ.ค. 59
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
"Chaiyaphum Robot Contest 2016"
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
...

View on Facebook

4 ธ.ค. 59
การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559
"Chaiyaphum Robot Contest 2016"
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 307 ภาพลงในอัลบั้ม: พิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์แประเทศไทย 2559 ...

View on Facebook

งานโสตโรงเรียนชัยภูมิ ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 364 ภาพลงในอัลบั้ม: พิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 ...

View on Facebook

ออกกำลังกายทุกวันพุธ
www.youtube.com/watch?v=CIuVxqtv6yA
...

View on Facebook

นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ด้วยหุ่น EV3 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ร่วมกับ บริษัทแกมมาโก้ ประเทศไทย(จำกัด) ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ...

View on Facebook

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายวรวุฒิ ฉวีชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 "Chaiyaphum Robot Contest 2016" ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายวรวุฒิ ฉวีชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดขบวนแห่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 "Chaiyaphum Robot Contest 2016" ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559

View on Facebook

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สนองนโยบายคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ ๕ ยกกำลัง ๓ กิจกรรมออกกำลังกาย ตั้งเป้าหมายคนไทยสุขภาพแข็งแรง ซึ่งมีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมออกกำลังกาย จำนวน ๓,๐๓๐ คน วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ...

View on Facebook

วันที่ 29 พฤศิจกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม "เยาวชนรักษ์สายส่ง" ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 4-7 ตุลาคม 2559 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ...

วันที่ 29 พฤศิจกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม "เยาวชนรักษ์สายส่ง" ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 4-7 ตุลาคม 2559 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

View on Facebook

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการกิจการนักเรียน ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร การสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกัญญาภัค อุดมศิลป์ นักเรียน ม.5/12
2. รางวัลชมเชย นางสาววราภรณ์ อธิพงษ์ นักเรียน ม.5/12
ในการแข่งขันทักษะระดับจังหวัด วันที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายวิชญ์พันธ์ ราชานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริการกิจการนักเรียน ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร การสอบแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกัญญาภัค อุดมศิลป์ นักเรียน ม.5/12 2. รางวัลชมเชย นางสาววราภรณ์ อธิพงษ์ นักเรียน ม.5/12 ในการแข่งขันทักษะระดับจังหวัด วันที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

View on Facebook